At sola blir en avgjørende energikilde i tiden som kommer er vi alle enige om.

Vi bryr oss

Globalt sett står verden foran en klimautfordring. Løsningen er minskede utslipp  av de klimagasser som bidrar til endringer i klimaet.

Omstillingen mot en ny ren energi er en viktig brikke i løsningen og solenergi vil være en avgjørende faktor. Vi må endre vår energitilførsel og vi trenger et alternativ.

Etterspørselen etter produkter som skaper solenergi øker fra år til år. Vi tror på en framtid der alle bedrifter, store og små og i ulike bransjer henter sin energi fra solen. 

Med økt etterspørsel kommer også krav på materialtilgang og trygge leveranser. Det er her Senergia kommer inn i bildet og vi vil være din naturlige partner.

Vi gjør alt vi kan for å skape en trygg og god relasjon med alle som vil jobbe med oss.

Ofte stilte spørsmål:

Hva er fornybar energi?

Fornybare energikilder tilføres stadig ny energi fra solen og går derfor aldri tomme. Utnytter man disse kildene får man uendelig mer energiressurser som kan brukes for å skape et mer energismart samfunn.

Ikke fornybar energi skaper man istedenfor av kilder som ikke tilføres ny energi, altå kilder som faktisk tømmes.

I Scandinavia har vi gode muligheter til å utnytte de fornybare energikildene. I EU har man blant annet bestemt at 20 medlemslandenes energikonsumsjon skal komme fornybare kilder i løpet av år 2020.

Les mer på Naturskyddsföreningens nettside.

Hvilke fornybare energikilder finnes det?

Det finnes solenergi, vannkraft, vindkraft og biodrivstoff.

Er vannkraft en fornybar energikilde?

Ja, vannkraft er en fornybar energikilde.

Vannets bevegelser skaper energi som via en turbin blir til strøm. Vannkraftverk etableres i områder der det er mye bevegelse i vannet, så vi kan omforme energien til strøm.

Eksempler på ikke-fornybar energi?

Dette er altså kilder som som tømmes får man bruker ressursene, og det kan ofte ta flere milioner år å skape nye ressurser.

Eksempler på ikke-fornybare energikilder, såkalte fossile energikilder er: 

  • Olje
  • Kull
  • Bensin
  • Naturgass

Fossible energikilder er skapt under flere milioner år og utvinning av disse kilder innebærer store miljørisker for dyr og natur.

Er vindkraft en fornybar kilde?

Ja, vindkraft er en fornybar energikilde.

Vindkraft utnytter vindens bevegelser og omformer dette til strøm i vindkraftverk.

I områder med spesielt sterk vind etableres gjerne vindkraftsparker. Vinden får vindkraftverkets vinger til å rotere og en generator omformer dette til strøm.

Hvorfor er fornybar energi så bra?

Fornybar energi er bra fordi den er sparsom mot naturens ressurser. Energien hentes her fra  konstante energikilder som ikke tømmes, dette er derfor en holdbar energistrategi. De ikke-fornybare kildene som olje, kull og naturgass er ressurser som ikke fornyer seg selv, iallefall ikke på mindre enn noen millioner år.

Utvinningen av ikke-fornybar energi er også skadelig for natur og dyreliv. Sett i et miljøperspektiv, så er fornybar energi det eneste fornuftige alternativet.

Hvilke fornybare energikilder er best?

Det kommer litt ann på forutsetninger og hvordan den skal brukes. 

Vannkrat er den beste fornybare energikilden der bevegelseskraften er sterk og hvor kraftverk ikke forstyrrer dyrelivet.

Solenergi er den beste fornybare energikilden der solen stråler så sterkt og konstant at solcellene gir best mulig effekt. 

Vindkraft er selvsagt best på steder hvor det blåser mye og elen som produserer kan brukes på en passende måte, basert på hvor stor effekten blir.

Hvilken fornybar energikilde som er best, vil altså variere.

Kontakta oss

Stockholm
Gustav III:s Boulevard 1 b
169 72 Solna
Sverige

Helsingfors
Bulevardi 30 B 1
00120 
Helsingfors
Finland

Oslo
Edvard storms gate 2
0166 Oslo
Norge

+46 08-211 000